ПП-2015-6/11.06.2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. 2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,

с идентификационен номер 9042716

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 23.06.2015 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (publichna pokana.pdf)Публична покана[ ]4349 КБ11-06-2015 15:03
Свали този файл (tehni4eska spezifikazia.doc)Техническа спецификация[ ]109 КБ11-06-2015 15:04
Свали този файл (obrazci.rar)Образци[ ]75 КБ11-06-2015 15:05
Свали този файл (PROEKT NA DOGOVOR_ OP1.doc)Проект на договор - ОП 1[ ]76 КБ11-06-2015 15:05
Свали този файл (PROEKT NA DOGOVOR_ OP2.doc)Проект на договор - ОП 2[ ]79 КБ11-06-2015 15:06
Свали този файл (dokumentazia_.doc)Документация[ ]206 КБ11-06-2015 15:08
Свали този файл (protokol.pdf)Протокол[ ]5792 КБ26-06-2015 09:50
Свали този файл (registar.pdf)Регистър на присъстващите[ ]443 КБ26-06-2015 10:22
Свали този файл (dogovor OP 1.pdf)Договор ОП 1[ ]16878 КБ28-07-2015 08:41
Свали този файл (dogovor OP 2.pdf)Договор ОП 2[ ]9628 КБ28-07-2015 08:41
Свали този файл (91-00-449.pdf)Извършено плащане по договор ОП 2[ ]575 КБ10-09-2015 15:03
Свали този файл (91-00-486.pdf)Извършено плащане по договор ОП 1[ ]560 КБ05-10-2015 14:26
Свали този файл (91-00-526.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 1[ ]588 КБ11-11-2015 15:21
Свали този файл (91-00-492.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 2[ ]561 КБ11-11-2015 15:22
Свали този файл (91-00-566_001.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]532 КБ01-12-2015 10:07
Свали този файл (91-00-579.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]559 КБ08-12-2015 11:04
Свали този файл (91-00-4_001.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]580 КБ05-01-2016 09:54
Свали този файл (91-00-5.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]535 КБ05-01-2016 15:50
Свали този файл (91-00-24.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]558 КБ13-01-2016 10:24
Свали този файл (91-00-88.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]525 КБ18-02-2016 10:20
Свали този файл (91-00-91.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]575 КБ22-02-2016 08:31
Свали този файл (91-00-125.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 2[ ]545 КБ10-03-2016 10:52
Свали този файл (91-00-124.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 1[ ]568 КБ10-03-2016 10:53
Свали този файл (91-00-194.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]586 КБ14-04-2016 09:27
Свали този файл (91-00-204.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]564 КБ19-04-2016 08:59
Свали този файл (91-00-238.pdf)Информация за извършено плащане по договор ОП 2[ ]533 КБ18-05-2016 10:45
Свали този файл (91-00-262.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 1[ ]580 КБ03-06-2016 13:59
Свали този файл (91-00-271.pdf)Извършено плащане по договор по ОП 1[ ]642 КБ08-06-2016 08:59
Свали този файл (91-00-358.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]575 КБ20-07-2016 15:20
Свали този файл (91-00-357.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]550 КБ20-07-2016 15:20
Свали този файл (91-00-393.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]562 КБ09-08-2016 09:13
Свали този файл (91-00-439.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 1[ ]544 КБ02-09-2016 11:32
Свали този файл (91-00-440.pdf)Информация за извършено плащане по договор по ОП 2[ ]549 КБ02-09-2016 11:33