ПП-2015-5/27.05.2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. 2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,

с идентификационен номер 9042213  

Срок за получаване на офертите:  до 17:00 часа на 08.06.2015 г.

 

 

05.06.2015 г 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за

 

оттегляне на  Публична покана,  с уникален код: 9042213,  по реда на Глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.  2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

 

 

 

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (publichna pokana.pdf)Публична покана[ ]4493 КБ27-05-2015 15:52
Свали този файл (dokumentazia.doc)Документация[ ]201 КБ27-05-2015 15:52
Свали този файл (tehni4eska spezifikazia.doc)Техническа спецификация[ ]109 КБ27-05-2015 15:53
Свали този файл (obrazci.zip)Образци[ ]82 КБ27-05-2015 15:53
Свали този файл (PROEKT NA DOGOVOR_ OP1.doc)Проект на договор - ОП 1[ ]77 КБ27-05-2015 15:53
Свали този файл (PROEKT NA DOGOVOR_ OP2.doc)Проект на договор - ОП 2[ ]79 КБ27-05-2015 15:54
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за оттегляне на публична покана[ ]308 КБ05-06-2015 16:20
Свали този файл (ЗК-228.pdf)Заповед за оттегляне на публична покана[ ]551 КБ05-06-2015 16:22