Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Публични покани

ПП-2016-2/25.01.2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„Доставка на строителни материали за Общинско предприятие „БКС" към Община Малко Търново с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цимент"; Обособена позиция №2: „Доставка на фракция"; Обособена позиция №3: „Доставка на негасена вар".

Идентификационен номер: 9049824
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 04.02.2016 г.

Прочети повече

ПП-2016-1/15.01.2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :
„Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Малко Търново по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Застраховка на автомобилите собственост на Община Малко Търново: Застраховка „Гражданска отговорност", Застраховка „Злополука на местата" и Застраховка „Автокаско"; Обособена позиция №2: Застраховка „Имущество" на сгради публична общинска собственост съгласно чл.9, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост; Обособена позиция №3: Застраховка на обекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013; Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука" на лица полагащи обществено полезен труд на територията на Община Малко Търново".


Идентификационен номер: 9049635
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 28.01.2016 г.

Прочети повече

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез публична покана с № 9044965

ОБЕКТ:

ДОСТАВКА

ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ДЕТСКите ГРАДИНи В С. ЗВЕЗДЕЦ И ГР. МАЛКО ТЪРНОВО“

Желаещите да участват в процедурата подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 26.08.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана

- Документация;

- Приложения - Образци.

Прочети повече

 

ПП-2015-6/11.06.2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. 2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,

с идентификационен номер 9042716

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 23.06.2015 г.

Прочети повече

 

ПП-2015-5/27.05.2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”. 2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”,

с идентификационен номер 9042213  

Срок за получаване на офертите:  до 17:00 часа на 08.06.2015 г.

 

 

05.06.2015 г 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за

 

оттегляне на  Публична покана,  с уникален код: 9042213,  по реда на Глава Осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: Предоставяне на далекосъобщителни услуги  за нуждите на Община Малко Търново при следните  обособени позиции: 1. „Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни  услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие”.  2. „ Избор на лицензиран оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”.

 

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9042111

С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ И ОБЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Срок за получаване на офертите:  до 17,00 часа на 05.06.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана;

- Условия и указание за участие

- Техническо задание;

- Приложения (ОБРАЗЦИ)

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9041639

С ПРЕДМЕТ:

"Изготвяне на работен проект за реконструкция и направа на инфраструктура в с. Бръшлян, община Малко Търново - групова недвижима културна ценност"

 

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.05.2015 г.

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9038591

С ПРЕДМЕТ: „АВАРИЕН РЕМОНТ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА „ПАМЕТНИКА НА ЗАГИНАЛИТЕ ГЕРОИ ОТ ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ" В м. „ПЕТРОВА НИВА", общ. МАЛКО ТЪРНОВО

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 13.02.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана;
- Условия и указание за участие
- Техническо задание;
- Приложения.

 

Прочети повече

ПП-2015-1/15.01.2015 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Малко Търново по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Застраховка на автомобилите собственост на Община Малко Търново: Застраховка „Гражданска отговорност", Застраховка „Злополука на местата" и Застраховка „Автокаско"; Обособена позиция №2: Застраховка „Имущество" на сгради публична общинска собственост съгласно чл.9, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост; Обособена позиция №3: Застраховка на обекти, финансирани по Програма за развитие на селските райони 2007-2013; Обособена позиция №4: Застраховка „Злополука" на лица полагащи обществено полезен труд на територията на Община Малко Търново" (ID9038070)

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 28.01.2015 г.

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9030961 С ПРЕДМЕТ: „Изграждане на канализация на ул. „Марица", ул.„Родопи", част от ул.„8-ми март", част от ул.„Райна княгиня" и „Дико Джелебов" град Малко Търново"

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 07.07.2014 г.

 

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре