Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Директни възлагания

„Доставка на канцеларски материали, хартия, консумативи и формуляри за нуждите на администрацията на Община Малко Търново, съгласно Приложение №1".

Прочети повече

 

"Доставка на масла, антифриз, спирачна течност, електролит и грес необходими за транспортните средства на Община Малко Търново".

Прочети повече

Дезинсекция на пълзящи насекоми, извършване на ларвицидни и имагоцидна обработки  против азиатски тигров комар, дератизация срещу плъхове и мишки и дезинфикциони  обработки на пясъчници  разположени на открити обществени места на територията на община Малко Търново

Прочети повече

Изготвяне на технически проект на перилно помещение на ДВХПР с.Заберново, община Малко Търново

Прочети повече

Изготвяне на работни проекти за закриване и рекултивация на три броя общински депа за неопасни отпадъци на Община Малко Търново, находящи се съответно: в гр.Малко Търново - местност Ярково, с.Звездец - местност "Райков чукар" и с.Граматиково - местност "Вълково мъклище"

 

Прочети повече

Изготвяне на технически проект на обект „Авариен ремонт на отводнителен канал по ул. „Градище" и ул. „Княз Борис І" от о.т. 179-о.т.180-о.т.181-о.т.184а-о.т.184-о.т.185-о.т.228-о.т.229-о.т.230 до о.т.325 и заустването му в съществуваща дъждовна канализация на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

Ремонт на отоплителна система в ДВХПР с. Заберново

Прочети повече

Hanpaвa нa двa 6poя uзкуствени неравности нa км 290+460 и км 290+874 нa път I-9,,Бyprac-3вездец-Maлко Tърново

 

Прочети повече

Ремонт на покрив на бл. 7 , кв. 41 в гр. Малко Търново

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре