Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Без обявление

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет:
ОП-2015-09 "Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за сгради общинска собственост намиращи се на територията на Община Малко Търново".

Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2015-0009

Решение за публикуване № 694271

Прочети повече

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка , чрез договаряне без обявление с предмет:
ОП-2015-08 "Доставка на електрическа енергия за обекти общинска собственост и улично осветление на територията на Община Малко Търново".

Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2015-0008

Решение за публикуване № 694178

Прочети повече

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка , чрез  договаряне без обявление с предмет:

     ОП-2015-06 “Доставка на течни горива: бензин А – 95 Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан за зареждане на транспортните средства на Община Малко Търново”.

Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2015-0006

Решение за публикуване № 680667

Прочети повече

 Обществена поръчка, чрез договаряне без обявление с предмет: „СМР свързани с доставка и монтаж на електронна автомобилна везна  за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците  в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2014-0009. 

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре