ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:

Решение с идентификационен № 680103

Обявление с идентификационен № 680104

       С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции:

-    Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново"

-      Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“

     Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 27.08.2015г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;

- Обявление;

- Документация;

- Приложения;

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Заповед № 311 - 30.07.2015.pdf)Заповед[ ]522 КБ30-07-2015 16:50
Свали този файл (Решение № 680103.pdf)Решение[ ]131 КБ30-07-2015 16:51
Свали този файл (Обявление № 680104.pdf)Обявление[ ]206 КБ30-07-2015 16:51
Свали този файл (Документация.pdf)Документация[ ]936 КБ30-07-2015 16:52
Свали този файл (Приложния.rar)Приложения[ ]260 КБ30-07-2015 16:52
Свали този файл (Razyasnenia.pdf)Разяснения по чл. 29 от ЗОП[ ]552 КБ07-08-2015 16:20
Свали този файл (ЗК-371_001.pdf)Заповед за назначаване на комисия[ ]707 КБ28-08-2015 12:07
Свали този файл (PROTOKOL_1.pdf)Протокол № 1[ ]5186 КБ01-09-2015 16:23
Свали този файл (PROTOKOL_2.pdf)Протокол № 2[ ]8535 КБ01-10-2015 16:57
Свали този файл (PROTOKOL_SMR_Zvezdec_3.pdf)Протокол № 3[ ]219 КБ08-10-2015 14:27
Свали този файл (Reshenie_KLASIRANE.pdf)Решение за избор на изпълнител[ ]270 КБ08-10-2015 14:32
Свали този файл (ЗК-6.pdf)Заповед[ ]725 КБ05-01-2016 10:58
Свали този файл (protokol4.pdf)Протокол № 4[ ]14303 КБ07-01-2016 10:44
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]417 КБ07-01-2016 15:45
Свали този файл (PROTOKOL_5.pdf)Протокол № 5[ ]3464 КБ14-01-2016 13:52
Свали този файл (RESHENIE_14_01_2016.pdf)Решение за избор на изпълнител[ ]3096 КБ14-01-2016 13:52
Свали този файл (dogovor20.pdf)Договор ОП 1[ ]11634 КБ24-03-2016 16:51
Свали този файл (dogovor21.pdf)Договор ОП 2[ ]11977 КБ24-03-2016 16:52
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация за сключен договор[ ]5173 КБ25-03-2016 10:14
Свали този файл (obqvlenie za prikluchvane na dogovor cdg.pdf)Обявление за приключване на договор по ОП № 1[ ]2482 КБ27-12-2016 15:29
Свали този файл (obqvlenie za prikluchvane na dogovor.pdf)Обявление за приключване на договор по ОП № 2[ ]2275 КБ27-12-2016 15:30
Свали този файл (saobshtenie17.pdf)Съобщение за възстановена банкова гаранция [ ]382 КБ10-01-2017 14:05