ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура:

избор на изпълнител за Извършване на строително-монтажни работи на обектИ: „възстановяване на МостОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД р. аидере напът в общински имот № 000016 и № 46663.23.293

Срок за получаване на офертите:  до 17:00 часа на 03.11.2014 г.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. Решение за откриване на процедурата;
  2. Обявление за обществената поръчка
  3. Предмет на обществената поръчка, пълно описание на обекта на поръчката, изисквания към изпълнението и техническа спецификация
  4. Ред и условия за провеждане на процедурата и указания към участниците за подготовка на офертите
  5. Образци
  6. Количествени сметки

 

Прикачания:
Свали този файл (MOST_AIDERE.rar)Приложения[ ]5934 КБ06-10-2014 16:22
Свали този файл (Zapozve_komisia.pdf)Заповед № 596 / 03.11.2014 г.[ ]737 КБ03-11-2014 15:56
Свали този файл (Protokol_N1.pdf)Протокол №1/04.11.2014 г.[ ]5355 КБ12-11-2014 14:15
Свали този файл (Protokol_N2.pdf)Протокол № 2/04.11.2014 г.[ ]1498 КБ19-11-2014 16:56
Свали този файл (Reshenie.pdf)Решение за избор на изпълнител [ ]705 КБ20-11-2014 16:37
Свали този файл (Договор за изпълнение.pdf)Договор за изпълнение.pdf[ ]5945 КБ07-04-2015 14:16
Свали този файл (Информация за сключен договор.pdf)Информация за сключен договор.pdf[ ]769 КБ07-04-2015 14:17
Свали този файл (Информация за изпълнен договор.pdf)Информация за изпълнен договор.pdf[ ]539 КБ07-04-2015 14:17
Свали този файл (Информация за освободена гаранция за участи.pdf)Информация за освободена гаранция за участи.pdf[ ]56 КБ07-04-2015 15:16
Свали този файл (Информация за извършено плащане по договор.pdf)Информация за извършено плащане по договор.pdf[ ]130 КБ07-04-2015 15:17