Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2014/2015 г. на територията на Община Малко Търново”. Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2014-0008. 

 

Прикачания:
Свали този файл (doc.pdf)Документация[ ]38928 КБ26-09-2014 16:29
Свали този файл (Рћbrazci.rar)Образци[ ]131 КБ26-09-2014 16:29
Свали този файл (protokol.pdf)Протокол от дейността на комисия, назначена със Заповед № 586/28.10.2014[ ]1061 КБ29-10-2014 15:35
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение за отваряне на ценовите оферти[ ]500 КБ30-10-2014 12:24
Свали този файл (protokoli.pdf)Протоколи от дейността на комисия, назначена със Заповед № 586/28.10.2014[ ]1960 КБ06-11-2014 15:19
Свали този файл (reshtenie.pdf)Решение[ ]1027 КБ06-11-2014 15:20
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор[ ]4734 КБ25-11-2014 16:10
Свали този файл (inf.skluchen dogovor.pdf)Информация за сключен договор[ ]4720 КБ25-11-2014 16:11
Свали този файл (saob.garanzia.pdf)Съобщение за освобождаване на гаранция за участие[ ]373 КБ25-11-2014 16:12
Свали този файл (saobshtenieav.pdf)Съобщение за авансово плащане[ ]445 КБ15-12-2014 13:56
Свали този файл (plashtane.pdf)Информация за извършения плащания[ ]457 КБ12-01-2015 16:33
Свали този файл (mejdinno plashtane zimno.pdf)Междинно плащане[ ]458 КБ26-01-2015 16:35
Свали този файл (mejdinno plashtane.pdf)Междинно плащане[ ]435 КБ30-01-2015 15:52
Свали този файл (Plashtane.pdf)Плащане[ ]471 КБ24-03-2015 16:58
Свали този файл (91-00-239.pdf)Освобождаване на гаранция за изпълнение[ ]496 КБ20-05-2015 09:58
Свали този файл (91-00-268.pdf)Информация за плащане по договор[ ]528 КБ04-06-2015 14:45
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2627 КБ11-06-2015 16:23
Свали този файл (redakciq.pdf)Техническа редакция на информация за изпълнен договор[ ]1413 КБ15-06-2015 14:26