Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Открити процедури

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет:
ОП-2016-04 „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяване на авторски надзор на обект: „Ремонт и реконструкция на СОУ „Васил Левски" - гр. Малко Търново"

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0004

Решение с идентификационен № 728012
Обявление с идентификационен № 728013

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 12.05.2016г.

Прочети повече

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:


ОП-2016-03 "Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ "Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново, ЦДГ "Ален мак" с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново" по обособени позиции:Обособена позиция №1: Месо и месни продукти;Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти;Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца;Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива;Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях;Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания".

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0003

Решение с идентификационен № 727715
Обявление с идентификационен № 727720


Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 11.05.2016г.

Прочети повече

 

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:

ОП-2016-02 „Ремонт на тротоарна настилка на ул. „Изгрев“ гр. Малко Търново“.

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки:00031-2016-0002

 

Решение с идентификационен №  721329

Обявление с идентификационен № 721335

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 20.04.2016г.

Прочети повече

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:
ОП-2016-01 „Строително ремонтни работи на общински пътища и улици на територията на Община Малко Търново по Обособена позиция №1 „Ремонт на общинските пътища: път №BGS2090/І-9/- с.Звездец-Евренозово-Близнак /ІІІ-908/; път №BGS3093/І-9/ м.Босна-Звездец-Младежко; път № BGS3096 /ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Калово; път№BGS3095/І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово на територията на Община Малко Търново" и Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в гр. Малко Търново, Община Малко Търново ""

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00031-2016-0001

Решение с идентификационен № 717705
Обявление с идентификационен № 717701

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 01.04.2016г.

Прочети повече

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:


Решение с идентификационен № 696449
Обявление с идентификационен № 696450

С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ СГРАДА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО В УПИ VII-338 В КВАРТАЛ 17 ПО ПЛАНА НА ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО"

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 07.12.2015г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;
- Обявление;
- Документация;
- Приложения;

Прочети повече

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за възлагане на обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:

ОП-2015-07 “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2015/2016 г. на територията на Община Малко Търново”.

Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки: 00031-2015- 0007

Решение за публикуване № 687919

Обявление за обществена поръчка № 687921

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 15.10.2015г.

Прочети повече

 ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:

Решение с идентификационен № 680103

Обявление с идентификационен № 680104

       С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на детска градина и медицински център в с. Звездец, Община Малко Търново “ по 2 /две/ обособени позиции:

-    Обособена позиция №1: „Основен ремонт на ЦДГ „Ален мак“ с. Звездец, Община Малко Търново"

-      Обособена позиция № 2: „Ремонт на медицински център с. Звездец, Община Малко Търново“

     Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 27.08.2015г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;

- Обявление;

- Документация;

- Приложения;

Прочети повече

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура с:

Решение с идентификационен № 697692

Обявление с идентификационен № 697693

С ПРЕДМЕТ: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор по проект „Ремонт и рехабилитация на местните общински пътища в Община Малко Търново“

  • ПЪРВИ ЕТАП:Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор за общински път BGS3094 / I – 9, Звездец – Малко Търново / - Бръшлян“

ВТОРИ ЕТАП: „Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект и осъществяването на авторски надзор за общински път BGS2098 / III – 907, м. Босна- Визица / - Заберново“

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на Община Малко Търново, адрес: гр. Малко Търново п.к. 8162, ул. „Малкотърновска комуна” № 3, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч., най-късно до 17:00 часа на 27.08.2015г.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Решение;

- Обявление;

- Документация;

- Приложения;

Прочети повече

 

Община Малко Търново съобщава, че на сайта на  Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка , чрез открита процедура с предмет:

ОП-2015-03 “Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново“ по обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти; Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №3: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция №4: Яйца; Обособена позиция №5: Масла и мазнини; Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция №9: Други хранителни продукти; Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“.

 

Решение за публикуване № 679596

Обявление за обществена поръчка № 679603

Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 26.08.2015г.

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура
С ПРЕДМЕТ:  

ОП-2015-02 "Избор на оператор за експлоатация и поддръжка на Регионална система за управление на отпадъците/РСУО/ в Регион Малко Търново, включително извършване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на нейната територия“

Решение за публикуване № 663077
Обявление за обществена поръчка № 663075

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 04.06.2015 г.

Прочети повече

ОП-2015-01 за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително ремонтни работи на общински пътища и улици на територията на Община Малко Търново по Обособена позиция №1 „Ремонт на общинските пътища:път №BGS2090/І-9/- с.Звездец-Евренозово-Близнак /ІІІ-908/;път№BGS3092/ІІ-99,Царево-МалкоТърново/-Сливарово;път№BGS3093/І-9/,м.Босна-Звездец-Младежко;път №BGS3096 /ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Бяла вода; път№BGS3097-/ІІІ-907/- м.Босна-Визица/-Калово; път №BGS3094 /І-9, Звездец-Малко Търново/-Бръшлян; път №BGS2098/ІІІ-907/ - м.Босна-Визица/-Заберново; път №BGS3095/І-9, Звездец-Малко Търново/-Стоилово; път №BGS2091/ІІ-99, Царево – Малко Търново/- Граматиково на територията на Община Малко Търново" и Обособена позиция №2 „Ремонт на улици в с . Визица, Община Малко Търново "". Уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00031-2015-0001.

 

Прочети повече

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Открита процедура
С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „БКС" КЪМ ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО" с 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Доставка на цимент";
Обособена позиция № 2 – „Доставка на фракция";
Обособена позиция № 3 – „Доставка на негасена вар"

Решение за публикуване № 634322
Обявление за обществена поръчка № 634324

Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 18.12.2014 г.

 

 

Прочети повече

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез открита процедура:

избор на изпълнител за Извършване на строително-монтажни работи на обектИ: „възстановяване на МостОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД р. аидере напът в общински имот № 000016 и № 46663.23.293

Срок за получаване на офертите:  до 17:00 часа на 03.11.2014 г.

 

Прочети повече

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: “Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2014/2015 г. на територията на Община Малко Търново”. Уникален номер в Агенцията по обществени поръчки 00031-2014-0008. 

Прочети повече

С Решение №348/26.06.2014 год. на Кмета на Община Малко Търново е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на машини и съоръжения за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." по Обособена позиция №1: "Доставка на машини и съоръжения - експлоатационно оборудване на обекта" и Обособена позиция №2: "Доставка на машини и съоръжения - оборудване за разделно събиране на отпадъци".
Уникален номер на поръчката в регистара на обществените поръчки: 00031-2014-004

Срок за получаване на документацията: до 17:00часа на 21.07.20114 год.
Срок за получаване на офертите: до 17:00часа на 28.07.2014 год.
Отваряне на офертите: 11:00часа на 29.07.2014 год. в Заседателната зала на Община Малко Търново, находяща се на ул. „Малкотърновска комуна" №3, ет.2.

 

Прочети повече

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре