Национален възпоменателен събор - м. Петрова нива

22 август 2015 год.