Единен европейски номер за спешни повиквания - 112

Дежурен по Общински съвет за сигурност - 3157

Код за избиране на гр.М.Търново - 05952