https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, сформиран със Заповед № 103/13.03.2020 г. Кмета на Община Малко Търново издаде заповед с мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 18.03.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Община Малко Търново съобщава, че на 16.03.2020 г от 16:45 ч в зала "Иван Стратиев" на НЧ "Просвета 1914" гр. Малко Търново, ще се проведе информационна кампания по Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", финансираща проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни и еднофамилни жилищни сгради.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г на Министъра на здравеопазването с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, е издадена заповед от Кмета на Община Малко Търново за превантивните мерки.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.02.2020 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 62/06.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XV-309, квартал 25 по плана на с. Стоилово.

 

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 61/06.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот II-за терен за МТС, квартал 61 по плана на гр. Малко Търново.

 

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 12.02.2020 година от 14:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Заповед за забрана на пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на община Малко Търново.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг отправям настоящата покана до местната общност за участие в провеждане на обществено обсъждане на необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг, което обсъждане ще се проведе на 13.03.2020 г. от 13.00 часа в Залата на НЧ „Просвета – 1914", на адрес: гр. Малко Търново, ул. „България" № 20.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Военноморските сили, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Военно окръжие - Бургас информира випускниците на средните училища в Област Бургас, че за учебната 2020/2021 г., ВВВУ „Георги Бенковски" обявява ранно записване на курсанти за обучение по специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" в професионално направление „Военно дело", редовна форма за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „Бакалавър" и по специализации.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.01.2020 година от 15:00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Военно окръжие - Бургас обявява, че на 16 и 17 февруари 2020 г. ще се проведе кампанията за ранен прием на НВУ "Васил Левски"- гр. В. Търново.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 000057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3

С Ъ О Б Щ А В А

на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на център за грижа за лица с умствена изостаналост – гр. Малко Търново в УПИ II, кв. 80 /ПИ 46663.501.1833/. Проектът предвижда изграждане на едноетажна сграда с Г-образна форма, ситуирана в североизточния край на имота. Застроената и разгънатата застроена площ е 395,25 кв.м. В сградата ще бъдат настанени лица с умствена изостаналост.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 587/19.12.2019 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот Х-за производствена база на БКС, квартал 2 по плана на гр. Малко Търново.

 

Община Малко Търново съобщава, че  във връзка с обявен първично възникнал случай на болестта Африканска чума при дива свиня на територията на община Малко Търново е издадена заповед на Директора на Регионална дирекция по горите, с които са дадени указания относно достъпа и движението на хора и МПС в засегнатите територии.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 18.12.2019 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 27.11.2019 година от 14:30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре