https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


 П О К А Н А

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, свиквам заседание на Общински съвет Малко Търново.

                                                                           СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 208/20.05.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-36 и УПИ VII-37 квартал 3 по плана на с. Близнак.

 

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, относно организацията по отварянето на детските градини в гр. Малко Търново и село Звездец и възстановяване на учебно - възпитателния процес.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната за периода от 14.05.2020 г до 14.06.2020 г, в прикачени файлове са публикувани заповеди на Министъра на здравеопазването за въведените мерки.

Във връзка с облекчаване на въведените противоепидемични мерки по време на извънредното положение, са издадени заповеди на Министъра на здравеопазването.

Във връзка със Заповед РД-01-250/05.05.2020 г на Министъра на здравеопазването е изменена и допълнена Заповед № 178/04.05.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе-сладкарници.

На основание Заповед РД-01-249/03.05.2020 г на Министъра на здравеопазването се изменя Заповед № 105/13.03.2020 г на Кмета на Община Малко Търново, касаеща забраната за посещения на увеселителни и игрални зали, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници и преустановяването на детските и женските консултации, профилактичните прегледи и имунизации.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 177/28.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-2, квартал 5 по плана на гр. Малко Търново.

Във връзка със заповед № РД-01-239/26.04.2020 г на Министъра на здравеопазването е издадена Заповед на Кмета на Община Малко Търново, отнасяща се до посещенията на градски парк и градина.

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 158/16.04.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот XI-1396, квартал 38 по плана на гр. Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.04.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

С решение на Кризисния щаб към Община Малко Търново и Заповед на Кмета на Общината са отменени т. 2 и т. 4 от заповед № 117/23.03.2020 г относно преустановяване извършването на регистрации по постоянен и настоящ адрес и прекратяване функционирането на вендинг машините за напитки на територията на община Малко Търново.

Въвеждане на мерки във връзка с дейността на земеделските производители и реализиране на произведената от тях продукция.

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2020 г – 31.10.2020 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

                                                                              СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 84/28.02.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 27022.29.98 по кадастралната карта / №290098 по КВС/, м. „Лъките", землище с. Евренозово.

 

Във връзка със създалата се епидемична обстановка в страната Дирекция социално подпомагане гр. Царево уведомява заинтересованите страни за следното:

Във връзка с проведено заседание на Кризисния щаб към Община Малко Търново на 30.03.2020 г е издадена Заповед за въведените мерки.

На основание Заповед на Министъра на здравеопазването е удължен срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г включително.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.10.111, в землището на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайнно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на с. Звездец.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре