На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заседание на общински кризисен щаб, сформиран със Заповед № 103/13.03.2020 г. Кмета на Община Малко Търново издаде заповед с мерки.