Министерство на отбраната на Република България набира кандидати – лекари и стоматолози, за приемане на офицерска служба в Българската армия.