https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.

В Дъжавен вестник брой 54 от 09.07.2019 г. е обнародвано съобщение за изготвен проект на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за обект: „Разширяване на Интегрираната система за гранично наблюдение на българо-турската граница – изграждане на сензорни линии за наблюдение“, за землищата на гр. Малко Търново, с. Евренозово, с. Звездец, с. Бръшлян и с. Близнак.

Проектът се намира в сградата на Община Малко Търново, гр. Малко Търново, ул.“Малкотърновска комуна“ № 3, стая № 6 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Общинска администрация – Малко Търново.

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре