ПОКАНА

Уважаеми съграждани, Община Малко търново има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата "Дневен център за възрастни хора с увржедания".

Заключителната пресконференция ще се проведе на 24.01.2019 г от 14.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново.