Община Малко Търново

Протокол за окончателно разпределение на имотите по ЧЛ.37  и АЛ.6 И АЛ 7 от ЗСПЗЗ.