Открита е процедура за провеждане на таен търг на 25.01.2019 от 10,00 часа в залата та Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 16 от общински покрит пазар.