Открита е процедура за провеждане на публичен търг на 29.01.2019 г от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на 2 броя МПС.