Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 15.01.2019 г от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти.