На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се забранява пашата на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.