Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 16.01.2018 год. от 14.00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на „Дневен център за възрастни хора с увреждания" - гр. Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0160-C01 от 29.09.2016 год.