Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


 

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 31.01.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 03.02.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.773, с площ 894 кв. м, по кадастралната карта на гр. Малко Търново и построените в имота: сграда, бивша детска градина, с идентификатор 46663.501.773.1, с площ 183 кв. м и сграда – склад с идентификатор 46663.501.773.2, с площ 17 кв. м, за който е съставен АЧОС № 443/31.01.2013 г.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.01.2017 година от 14.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Във връзка с прогнозата за времето от НИМХ при БАН - филиал Варна, със своя заповед кметът на община Малко Търново обяви 09.01.2017 г /понеделник/, 10.01.2017 г /вторник/ и 11.01.2017 г /сряда/, за неучебни дни за учениците от СУ "Васил Левски" - гр. Малко Търново.

Във връзка с прогнозата за времето от НИМХ при БАН - филиал Варна, със своя заповед  кметът на община Малко Търново обяви  05.01.2017 г /четвъртък/ и 06.01.2017 г / петък/, за неучебни дни за учениците от СУ "Васил Левски" - гр. Малко Търново. 

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 29.12.2016 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 14 от общинския покрит пазар.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 21.12.2016 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 3591/16.02.2015 г., а именно: 4 /четири/ учебни кабинета с обща площ от 275 кв.м. от СУ „Васил Левски" град Малко Търново, находящи се в сграда с идентификатор 46663.501.1008.2, по кадастралната карта на града.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 16. 12. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

Уважаеми съграждани, 

Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация е постъпило уведомително писмо от "Странджа Еко 2015" ЕООД  за инвестиционно намерение "Преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 46663.502.211.1 във ферма за месодайни телета и крави".

Списъци на поземлени имоти, притежаващи характеристика на гора по смисъла на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за горите

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25. 11. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 681/31.10.2016 г.на Кмета на Община Малко Търново е обявен конкурс за длъжността „Главен счетоводител" в Община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25. 10. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 16.10.2016 г. от 10.00 часа пред НЧ "Просвета -1914" гр. Малко Търново ще се проведе състезание по "Първа помощ".

 

Заповядайте и се учете с нас!!!

ПОКАНА

за провеждане на обществено обсъждане за необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг

ОБЯВА

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че е изготвен проект на "Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 година".

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПОДКРЕПЯ ОПЕРАЦИЯ EDWARD 21.09.2016 г.

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и ще се проведе като операция под наименованието EDWARD. Идеята е по време на операция EDWARD да има 24-часово видео наблюдение, записващо в реално време събитията и „брояч" на деня, като детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край ще бъдат записвани и предоставяни онлайн на обществеността. Планирано е чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и на 21септември в реално време на обществеността да се предоставя информация за случващото се през 24-часовия период на операция EDWARD. За постигане на целта да няма загинали на пътя органите на „Пътна полиция" ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще подпомагат за безопасността на всички

...

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.09.2016 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 01.09.2016 г до 30.09.2016 г от 09:00 до 16:30 ч ще има спирания на електрозахранването в гр. Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре