Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново, обявява, че в Администрацията е постъпило заявление от фирма "Дел Мар 66" ЕООД, за инвестиционно предложение "Сгради за селски туризъм".

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Малко Търново", ще се проведе начална пресконференция на 01.08.2017 г от 11.00 часа в лекционната зала на НЧ "Просвета 1914", гр. Малко Търново. 

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 04.08.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 15, находящ се на ул. "България", гр. Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 28.07.2017 година от 15.30 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- гр.Созопол провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица.

Община Малко Търново обявява свободни работни места към "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" за следните позиции:

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 12.07.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.42.

Откривата е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.07.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на пчелни кошери № 000130, с площ 0,562 дка в землището на с. Младежко.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 21.07.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.765.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.06.2017 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяме Ви, че във връзка с извършване на ремонтни дейности на помпена станция "Черногорово" от "ВиК" ЕАД, ще има прекъсване на водоснабдяването на населението в гр. Малко Търново,  за дните 22.06.2017 и 23.06.2017 г. 

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр. Бургас, периода от 07.06.2017 г до 01.11.2017 г е определен за пожароопасен и е необходимо да се изпълнят дейностите за недопускане възникването на пожари, съгласно заповедта.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед № 232/07.06.2017 г на Кмета на Община Малко Търново се отменя провеждането на публичен търг.

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 09.06.2017 г, 10.30 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване на 17 /седемнадесет/ броя мъжки говеда - телета.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 31.05.2017 г от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище "Просвета" Община Малко Търново.

Откривам процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 18.05.2017 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери № 000369, с площ 2,364 дка и № 000370, с площ 2,225 дка в землището на с. Бяла вода, м. „Тъмна река".

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 16.05.2017 година от 15.30 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 10.05.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ 1435/1985 идеални части от поземлен имот с идентификатор 46663.501.1623 по кадастралната карта на гр. Малко Търново.

КОНКУРС ЗА РАБОТА

 

Община Малко Търново, обявява процедура за подбор на персонал за "Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция".

Уважаеми съграждани, 

Уведомяваме Ви, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 28.04.2017 г ще се извърши контролирано пускане на сирените в град Малко Търново.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре