Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Във връзка с прогнозата за времето от НИМХ при БАН - филиал Варна, със своя заповед кметът на община Малко Търново обяви 09.01.2017 г /понеделник/, 10.01.2017 г /вторник/ и 11.01.2017 г /сряда/, за неучебни дни за учениците от СУ "Васил Левски" - гр. Малко Търново.

Във връзка с прогнозата за времето от НИМХ при БАН - филиал Варна, със своя заповед  кметът на община Малко Търново обяви  05.01.2017 г /четвъртък/ и 06.01.2017 г / петък/, за неучебни дни за учениците от СУ "Васил Левски" - гр. Малко Търново. 

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 21.12.2016 г. от 10,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АПОС № 3591/16.02.2015 г., а именно: 4 /четири/ учебни кабинета с обща площ от 275 кв.м. от СУ „Васил Левски" град Малко Търново, находящи се в сграда с идентификатор 46663.501.1008.2, по кадастралната карта на града.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 16. 12. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

Уважаеми съграждани, 

Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация е постъпило уведомително писмо от "Странджа Еко 2015" ЕООД  за инвестиционно намерение "Преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 46663.502.211.1 във ферма за месодайни телета и крави".

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25. 11. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 681/31.10.2016 г.на Кмета на Община Малко Търново е обявен конкурс за длъжността „Главен счетоводител" в Община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 25. 10. 2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета", гр. Малко Търново.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На 16.10.2016 г. от 10.00 часа пред НЧ "Просвета -1914" гр. Малко Търново ще се проведе състезание по "Първа помощ".

 

Заповядайте и се учете с нас!!!

ПОКАНА

за провеждане на обществено обсъждане за необходимостта от поемане на краткосрочен и дългосрочен общински дълг

ОБЯВА

Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че е изготвен проект на "Програма за управление на отпадъците на територията на община Малко Търново за периода 2014-2020 година".

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО ПОДКРЕПЯ ОПЕРАЦИЯ EDWARD 21.09.2016 г.

По предложение на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ТИСПОЛ, 21септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и ще се проведе като операция под наименованието EDWARD. Идеята е по време на операция EDWARD да има 24-часово видео наблюдение, записващо в реално време събитията и „брояч" на деня, като детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край ще бъдат записвани и предоставяни онлайн на обществеността. Планирано е чрез наличните ресурси на държавните, местните и неправителствени органи и организации, както и чрез средствата за масово осведомяване да се популяризира Европейският ден без загинали на пътя (European Day Without A Road Death) и на 21септември в реално време на обществеността да се предоставя информация за случващото се през 24-часовия период на операция EDWARD. За постигане на целта да няма загинали на пътя органите на „Пътна полиция" ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще подпомагат за безопасността на всички

...

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.09.2016 година от 15.00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че от 01.09.2016 г до 30.09.2016 г от 09:00 до 16:30 ч ще има спирания на електрозахранването в гр. Малко Търново.

Община Малко Търново обявява инвестиционно предложение за реконструкция на водопроводната мрежа на с. Младежко, община Малко Търново.

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 19.08.2016 година от 15. 00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ НА ЕС И ПЪТУВАЩИТЕ ДО РЕГИОНИ С МЕСТНО ПРЕДАВАНЕ НА ВИРУСА ЗИКА 

Уважаеми съграждани,

Общинска служба по земеделие – град Малко Търново обявява, че са изготвени предварителните регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ въз основа на декларациите по чл. 69 и заявленията по чл. 70 за всички 13 землища на община Малко Търново.

На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 439/19.07.2016 г. на Кмета на Община Малко Търново е обявен конкурс за длъжността "Директор на ЦДГ "Ален мак", с. Звездец, Община Малко Търново".

ЦДГ „Ален мак", с. Звездец, общ. Малко Търново обявява свободно работно място за длъжността „детски учител"

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре