Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Община Малко Търново, ви информира, че във връзка с извършване на техническа профилактика на информационната, архивната и деловодна системи, на 13.10.2017 г, Общинската администрация няма да работи с граждани. В тази връзка няма да се приемат граждани за срещи, консултации и няма да се обработват постъпилите устни и писмени молби, заявления и други.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 28.09.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 9 от общинския покрит пазар, гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.09.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с  идентификатор 46663.86.42 в змелището на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 04.10.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI, кв. 2 по плана на с. Калово.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява на основание заповед №РД-02-776/18.08.2017 г. на началника на НВУ"В.Левски" незаети места за курсанти за учебната 2017-2018 г.

Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед №ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища за комплектуване на Националната гвардейска част.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 28.08.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на пчелни кошери.

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание заповед РД 11-244/24.07.2017 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр. Бургас е съставена комисия, за определяне на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 г.

Уважаеми съграждани,

На 11.08.2017 г ще се проведат обществени обсъждания на изготвените работни проекти на блоковете 16, 17 и 24 в к-с "Изток", гр. Малко Търново.

За бл. 16, к-с „Изток" - от 16,00 ч.
За бл. 17, к-с „Изток" - от 17,00 ч.
За бл. 24, к-с „Изток" - от 18,00 ч.

 

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.08.2017 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот с идентификатор 46663.86.42 в землището на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 21.08.2017 г от 15.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот за разполагане на пчелни кошери № 041016, в землището на село Бяла вода.

Община Малко Търново, обявява, че в Администрацията е постъпило заявление от фирма "Дел Мар 66" ЕООД, за инвестиционно предложение "Сгради за селски туризъм".

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че във връзка с проект "Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Малко Търново", ще се проведе начална пресконференция на 01.08.2017 г от 11.00 часа в лекционната зала на НЧ "Просвета 1914", гр. Малко Търново. 

КОНКУРС ЗА РАБОТА

ДГ „Ален Мак", с. Звездец, общ. Малко Търново обявява свободно работно място за длъжността „детски учител".

                                                                  КОНКУРС ЗА РАБОТА

На основание чл. 37, ал. 6 от Закона за народната просвета, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и Заповед № 300/27.07.2017 г. на Кмета на Община Малко Търново се обявява конкурс за длъжността „Директор" на ДГ „Ален мак", с. Звездец, Община Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 04.08.2017 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 15, находящ се на ул. "България", гр. Малко Търново.

ФОТОКОНКУРС

 

Приключи фотоконкурсът „Община Малко Търново през моя обектив".
Участваха 17 автори с 47 фотографии. Имаше участник от Република Турция – Недрет Бензет, а най – малкия фотограф е Силви Светлозарова Георгиева - на 15 години.
От представените снимки са избрани 18 за изработване на фотоизложба и публикуване в сайта на общината, а победителите бяха избрани от жури в състав: Атанас Стоянов, Добрин Вътев и кмета на Община Малко Търново Илиян Янчев.

Наградени:


Първо място: Златка Димитрова Манолова - „Зима в Малко Търново"
Второ място: Георги Стоянов Иванов – „Вълчановият мост"
Второ място: Тодор Пламенов Божинов – „Призраците на Малко Търново"
Трето място: Доц. Д-р инж. Дико Славов Патронов – „Тихоловата колиба – невероятния край на един силен дух!

Благодарим за участието и до нови срещи!

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- гр.Созопол провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица.

Община Малко Търново обявява свободни работни места към "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" за следните позиции:

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 12.07.2017 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, с идентификатор 46663.501.42.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре