https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 


 За да прегледате архива на съобщенията, преди официалната промяна на административния уебсайт на Община Малко Търново, моля кликнете върху бутона Стара версия в горния десен ъгъл на екрана, след което кликнете върху връзката Архив, намираща се в лявото меню на уебсайта.


Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 15.05.2018 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на урегулиран поземлен имот V-372, в квартал 30 по плана на село Стоилово.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 11.05.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти за разполагане на пчелни кошери.

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.04.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Община Малко Търново уведомява своите граждани, че във връзка с провеждането на техническа проверка и профилактика на сиренната система на 26.04.2018г. /четвъртък/, ще се извърши контролирано пускане на сирените, по подготовка на тренировката по оповестяване на страната на 02.06.2018г.

Открита е процедура за провеждане на таен търг на 26.04.2018г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 26 от общински покрит пазар.

Община Малко Търново Ви уведомява, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2018 г – 31.10.2018 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 29.03.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

Военно окръжие – Бургас на основание заповед No-ОХ-206/09.03.2018 г. на Министъра на отбраната набира кандидати за приемане на военна служба в София, Сливен, Копривщица, Мокрен и Горна Малина.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 04.04.2018 г, от 11.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имот.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Уведомяваме Ви, че в Общинска администрация Малко Търново постъпи инвестиционно предложение  от "Странджа Агро Бизнес" ЕООД за "Създаване на лешникови насаждения в имоти в землището на село Близнак".

ДО 

СЕВО КАЛОЯНОВ СЕВОВ

Община Малко Търново Ви уведомява, че на основание чл. 130, ал. 2 от ЗУТ е издадена заповед, относно одобряването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI и XIV кв. 57 по плана на гр. Малко Търново.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 02.03.2018 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община Малко Търново.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ Общинска администрация Малко Търново, отдел "ТСУ" съобщава, че е издадена заповед № 128/15.02.2018 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV, V, VI, VIII, IX, X, XI и XIV кв. 57 по плана на гр. Малко Търново.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 20.02.2018 г от 14.00 часа в залата на Община Малко Търново за продажба на поземлен имот, част от урегулиран поземлен имот III-233 в квартал 12 по плана на село Стоилово, община Малко Търново, област Бургас.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг на 20.02.2018 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на сграда № 6 - с площ 137 кв. м., разположена в имот с идентификатор 46663.501.1431 по кадастралната карта на гр. Малко Търново.

Военно окръжие – Бургас обявява, на основание заповед No-ОХ-55/18.01.2018 г. на Министъра на отбраната набира кандидати за приемане на военна служба във Военноморска база-Варна и Военноморска база-Атия.
Свободните места са за: моряци, артилеристи, картечари, водолази, свързочници, пожарникари, шофьори, работници в склад, фелдегери, магазинери, готвачи.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 18.01.2018 год. от 10.30 ч. в заседателната зала на Oбщинска администрация Малко Търновопо проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Районно управление на „МВР - Малко Търново", ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0003-C01 от 29.09.2016 год.

Уважаеми съграждани,

Община Малко Търново има удоволствието да Ви покани на начална пресконференция на 17.01.2018 год. от 11.00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация Малко Търново по проект „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОДЗ „Юрий Гагарин" – гр. Малко Търново", ДБФП №BG16RFOP001-2.001-0170-C01 от 29.09.2016 год.

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре