https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА
за енергийна ефективност

1 ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
1.1 ЦЕЛ
Активизиране на държавната политика по ЕЕ на общинско ниво, съобразно специфичната ситуация във всяка община. В съответствие с чл.10 от ЗЕЕ държавната политика по ЕЕ се осъществява въз основа на национални дългосрочни и краткосрочни програми, приети от МС.
Целите на общинската програма са формулирани в следните документи
• Енергийна стратегия на България;
• Закон за енергийната ефективност;
• Управленската програма на Правителството на Република България;
• Национален план за действие по промените в климата;
• Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;
• Национална краткосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2007;
• Стратегия за финансиране изолациите на сгради за постигане на енергийна ефективност, приета с протокол 28/14.07.2005 и план програма за изпълнението и.

Вижте целия текст на Програмата за енергийна ефективност от тук

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре