Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 902967
С ПРЕДМЕТ:
„Извършване на доставка на оборудване на ПП депа, защитни средства и средства за наблюдение и комуникация", финансиран по Mярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" на Програма за развитие на селските райони по договор 02/226/00299 от 05.04.2013 г.
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 29.01.2014г.

 

Прикачания:
Свали този файл (syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]128 КБ14-10-2015 15:58
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]1274 КБ14-10-2015 15:59
Свали този файл (02_Tehnicheski_iziskvania_PPdepa_mturnovo.pdf)Технически изисквания[ ]177 КБ14-10-2015 15:59
Свали този файл (03_Ukazaniya kym uchastnicite_PPdepa.pdf)Указания към участниците за реда и условията за провеждане на обществена поръчка[ ]421 КБ14-10-2015 15:59
Свали този файл (05_Obrazec_1_Oferta.doc)Приложение 1 - Оферта за участие [ ]59 КБ14-10-2015 16:00
Свали този файл (06_Obrazec_2_Tehn. predl.doc)Приложение 2 - Техническо предложение [ ]56 КБ14-10-2015 16:00
Свали този файл (07_Obrazec_3-Cenovo predl.doc)Приложение 3 - Ценово предложение [ ]79 КБ14-10-2015 16:00
Свали този файл (08_Obrazec_4_ZOP_47.1.doc)Приложение 4 - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 о[ ]51 КБ14-10-2015 16:00
Свали този файл (09_Obrazec_5_ZOP_47.5.doc)Приложение 5 - Декларация по чл.47. ал. 5 от ЗОП[ ]50 КБ14-10-2015 16:01
Свали този файл (10_Obrazec_6_deklaracia.doc)Приложение 6 - Декларация, че участникът е запознат и приема всички условия на п[ ]45 КБ14-10-2015 16:01
Свали този файл (11_Obrazec_7_deklaracija_podizpalnitel.doc)Приложение 7 - Декларация за участието на подизпълнители [ ]47 КБ14-10-2015 16:01
Свали този файл (12_Obrazec_8_deklaracija_ot_podizpalnitel.doc)Приложение 8 - Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедура[ ]45 КБ14-10-2015 16:02
Свали този файл (13_Obrazec_9_adm_svedenia.doc)Приложение 9 - Административни сведения [ ]44 КБ14-10-2015 16:02
Свали този файл (14_Obrazec_10_izv dostavki_PP.doc)Приложение 10 - Списък – Декларация за изпълнени доставки [ ]58 КБ14-10-2015 16:02
Свали този файл (15_Obrazec_11_oborot.doc)Приложение 11 - Справка за общ оборот [ ]44 КБ14-10-2015 16:02
Свали този файл (16_Obrazec_12_ZOP_47.2.doc)Приложение 12 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП [ ]50 КБ14-10-2015 16:03
Свали този файл (17_Obrazec_13_izp dogovori_final_PP.doc)Приложение 13 - Списък – Декларация за договори сходни с предмета на поръчката [ ]60 КБ14-10-2015 16:03
Свали този файл (04_Dogovor_za dostavka_PP_depa.doc)Проект на Договор[ ]78 КБ14-10-2015 16:03
Свали този файл (18_Prilojenie_cenovo_predlojenie.xls)Приложение към ценово предложени[ ]30 КБ14-10-2015 16:04
Свали този файл (19_Prilojenie_tehnicheska_specifikacia-artikuli.doc)Приложение към техническо предложение[ ]69 КБ14-10-2015 16:04

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре