Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9019360 С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за информация и публичност за Община Малко Търново във връзка с изпълнение на договор №А12-22-51 от 15.05.2013г. „Повишаване на квалификацията на служителите в община Малко Търново", Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г", подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 09.09.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]420 КБ14-10-2015 14:04
Свали този файл (Informaciq_i_Publichnost_OPAK.pdf)Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност по ОПАК[ ]422 КБ14-10-2015 14:05
Свали този файл (Documentacia.pdf)Документация[ ]382 КБ14-10-2015 14:05
Свали този файл (Publichnapokana.pdf)Публична покана[ ]597 КБ14-10-2015 14:05
Свали този файл (Tehnicheska_specifikacia.doc)Техническа спецификация[ ]518 КБ14-10-2015 14:05
Свали този файл (Ukazania.doc)Изисквания и указания за подготовка на офертата, реда и условията за провеждане [ ]144 КБ14-10-2015 14:06
Свали този файл (Obrazec_1_Administrativni_svedenia.doc)Образец №1 - Административни сведения за участника [ ]43 КБ14-10-2015 14:06
Свали този файл (Obrazec_2_Predlojenie_za_izpaln_pora4ka.doc)Образец №2- Предложение за изпълнение на поръчката[ ]71 КБ14-10-2015 14:06
Свали този файл (Obrazec_3_cenova_oferta.doc)Образец №3- Ценово предложение[ ]60 КБ14-10-2015 14:07
Свали този файл (Obrazec_4_Oborot.doc)Образец №4- Декларация - информация за оборота от услуги, сходни с предмета на п[ ]46 КБ14-10-2015 14:07
Свали този файл (Obrazec_5_Spisak_Osnovni_dogovori.doc)Образец №5 - Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчк[ ]55 КБ14-10-2015 14:08
Свали този файл (Obrazec_6_CV_kliuchov_ekspert.doc)Образец №6 – Автобиография;[ ]56 КБ14-10-2015 14:08
Свали този файл (Obrazec_7_Dekl._razpolojenie_kluchov_ekspert.doc)Образец №7 – Декларация за разположение на ключов експерт[ ]45 КБ14-10-2015 14:08
Свали този файл (Obrazec_8_Dekl._za_podizpulnitel.doc)Образец №8 - Декларация за участие на подизпълнител[ ]55 КБ14-10-2015 14:08
Свали този файл (Obrazec_9_Dekl._ot_podizpulnitel.doc)Образец №9 - Декларация за съгласие за участие от подизпълнител[ ]50 КБ14-10-2015 14:09
Свали този файл (Obrazec_10_deklarazia_klauzi_dogovor.doc)Образец №10 - Декларация за приемане условията на проекта на договора[ ]42 КБ14-10-2015 14:09
Свали този файл (Proekt_Dogovor.doc)Проект на договор[ ]136 КБ14-10-2015 14:10

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре