Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9016968 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на инвестиционен проект изработен във фаза технически проект за многофункционален спортен комплекс гр.Малко Търново".
Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 05.07.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobshtenie.pdf)Съобщение[ ]308 КБ14-10-2015 10:58
Свали този файл (publichna pokana.pdf)Публична покана[ ]468 КБ14-10-2015 10:59
Свали този файл (tehnichesko zadanie.pdf)Техническо задание за проектиране[ ]581 КБ14-10-2015 10:59
Свали този файл (skica1.pdf)Актуална скица с виза за проучване и проектиране[ ]228 КБ14-10-2015 11:00
Свали този файл (skica .pdf)Скица на поземлен имот с индентификатор46663.501.1824[ ]206 КБ14-10-2015 11:00
Свали този файл (akt za sobstvenost.pdf)Акт №3138 за публична общинска собственост[ ]145 КБ14-10-2015 11:00
Свали този файл (dokumentacia.pdf)Документация[ ]94 КБ14-10-2015 11:00
Свали този файл (Opisanie na poruchkata.pdf)Указания към участниците за изпълнение на поръчката.[ ]194 КБ14-10-2015 11:01
Свали този файл (1.doc)Образец № 1 - Оферта[ ]45 КБ14-10-2015 11:01
Свали този файл (2.doc)Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката[ ]38 КБ14-10-2015 11:01
Свали този файл (3.doc)Образец № 3 - Ценово предложение[ ]38 КБ14-10-2015 11:02
Свали този файл (4.doc)Образец № 4 - Автобиография[ ]40 КБ14-10-2015 11:02
Свали този файл (5.doc)Образец № 5 - Списък – декларация на ключовите експерти[ ]43 КБ14-10-2015 11:02
Свали този файл (6.doc)Образец № 6 - Декларация за съгласие за участие в екипа[ ]32 КБ14-10-2015 11:03
Свали този файл (7.doc)Образец № 7 - Декларация по чл.56,ал.1,т.11[ ]70 КБ14-10-2015 11:03
Свали този файл (8.doc)Образец № 8 - Административни сведения за участника[ ]27 КБ14-10-2015 11:03
Свали този файл (otg.PDF)Отговор №1 по документацията[ ]1001 КБ14-10-2015 11:03

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре