Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9011432 С ПРЕДМЕТ: „Осъществяване на дейности по информация и публичност по проект „Реконструкция , обновяване и оборудване на отделение в „СБДПЛ – ЕООД град Малко Търново" с цел преструктуриране в Медицински център"" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013" по приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество, операция 4.1 „Дребномощабни местни инвестиции", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/4.1-05/2011.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 04.02.2013 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (saobs4enie.pdf)Съобщение[ ]331 КБ13-10-2015 14:31
Свали този файл (dokumentaciq.pdf)Документация за участие[ ]315 КБ13-10-2015 14:35
Свали този файл (pokana.pdf)Публична покана[ ]419 КБ13-10-2015 14:35
Свали този файл (tehnzadan.pdf)Техническо задание[ ]341 КБ13-10-2015 14:36
Свали този файл (usloviq.pdf)Условия и указания за участие[ ]357 КБ13-10-2015 14:36
Свали този файл (3.doc)Приложение 3[ ]536 КБ13-10-2015 14:36
Свали този файл (4.doc)Приложение 4[ ]482 КБ13-10-2015 14:37
Свали този файл (5.doc)Приложение 5[ ]469 КБ13-10-2015 14:37
Свали този файл (6.doc)Приложение 6[ ]452 КБ13-10-2015 14:37
Свали този файл (7.doc)Приложение 7[ ]453 КБ13-10-2015 14:37
Свали този файл (8.doc)Приложение 8[ ]451 КБ13-10-2015 14:37
Свали този файл (9.doc)Приложение 9[ ]451 КБ13-10-2015 14:38

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре