Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9002855 С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"", вх.№DIR-510211621-650 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Реф. № BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.06.2012 г.

 

Прикачания:
Свали този файл (dokumentacia.pdf)Документация[ ]232 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (publ_pokana.pdf)Публична покана[ ]1017 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (tehn_zadanie.pdf)Техническо задание[ ]767 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (ukazania.op.doc)Указания към участниците[ ]260 КБ13-10-2015 09:01
Свали този файл (prilojenia.op.doc)Образци на приложенията[ ]117 КБ13-10-2015 09:02

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре