Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Доставка на улични осветителни тела, кошчета за отпадъци – дървени, дървени пейки (неподвижни без облегалки), дървени перголи, пикник маса с дървен плот и седалки, седалки амфитеатър, специализирано подово покритие и дървен заслон при изпълнение на проект: "Изграждане на многофункционален посетителски център с. Граматиково, община Малко Търново" - финансиран по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности", приоритетна ос 3 "Качество на живот и разнообразяване на възможностите за заетост" от Програмата за развитие на селските райони - за периода 2007-2013 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между ДФЗ и Община Малко Търново

 

Прикачания:
Свали този файл (20042012.pdf)Съобщение[ ]193 КБ12-10-2015 17:56

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре