Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

СУ "Васил Левски"

 

Малкотърновското училище има около 175 год. история. Правоприемник е на килийното училище, което е открито приз 1835 година. През 1861-62 год.отваря врати Българско начално училище. Първи гимназиален клас е открит с Указ №126 на Н.В.цар Борис ІІІ през учебната 1920-1921 год. Като гимназия съществува и до днес. През периода на дългото си съществуване гимназията в гр.Малко Търново е средище на просвета за целия Странджански край. В него са образовани много достойни българи от М.Търновска, Царевска и Бургаска околии. СУ "Васил Левски" и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си. В училището е формиран добър училищен екип. Педагогическия колектив се състои от 23 члена. 1 директор и 22 учители и възпитатели. По образование 22 с висше и 1 с полувисше. 7 са с ІІ клас квалификация 1 с I кл. квалификация. Повечето учители са местни и битово са устроени. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка. Засилените миграционни процеси в общината през последните години доведоха до рязко намаляване на броя на учениците и влошаване на качествения им състав. Със Заповед №547 от 04.09.2008г. на МС на Р България под №43 М.Търновската гимназия е определена за защитено училище.  Защитени училища сме затова, че сме единствено в района на общината и най-близкото до нас училище е на 70-80 км. Като защитено училище ние ползваме някои привилегии и защити. Допълнително финансиране, могат да съществуват паралелки под средния минимум и др. В момента в СУ се учат 220 ученика от 1-12 клас. Една част от тях са от ромски произход. Около 60% от учениците І-ІV клас, 50% от V-VІІІ клас и 38% ІХ-ХІІ клас, а една част от тях са ученици, чиито родители работят на горски обекти. От района на с.Граматиково и с.Звездец има 70 пътуващи ученици, за които са осигурени нови училищни автобуси и няма проблеми с извозването им до М.Търново и обратно. Обучението в училището е на една смяна само сутрин. Сформирани са 5 полуинтернатни групи. 4 в начален курс и 1 в среден курс V-VІІІ клас. В полуинтернатните групи са обхванати всички пътуващи ученици и нуждаещите се от М.Търново. От учебната 2006/2007 год. в СУ "В.Левски"е разкрита професионална паралелка по специалността „Техник-лесовъд", специалност „Горско и ловно стопанство", в която се обучават ученици от Бургаския регион. Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени. Съгласно решение на Общината, учениците получават поевтиняване на храната за закуска и обяд и за около 1 лев могат да се нахранят в ученическия стол. За отличните ученици и учениците от социално слаби семейства съгласно ПМС207 осигуряваме ученически стипендии. Медицинското обслужване на училището се осигурява от училищен фелдшер и личния лекар на учениците, а зъболекарски прегледи и лечение се извършват от личния зъболекар, чийто кабинет се намира на около 200 м от училищната сграда. Независимо от състава на учениците полагаме усилия да даваме качествено образование и да организираме учебния процес съгласно изискванията на ДОИ и Закона за степента на образованието. Учениците участват в различни форми на извънкласни дейности. Изградени са СИП-ове по изобразително изкуство, екология, мажоретен състав. Училището работи съвместно с Читалището, различни неправителствени организации, ПП "Странджа", музеен комплекс. Училището участва в разработването на Европейски проекти по програмите „Сократ" подпрограма Коменски, проекта „Богатствата на родния край". Проекта реализирахме 2005-2008 год. заедно с училища от Полша, Литва и Германия. Учениците се превърнаха в изследователи на културното богатство, традициите на родния край, запознаха се е културното богатство от районите на училищата от Полша, Литва и Германия. Издадоха много материали, проведоха срещи в М.Търново, Литва и Германия. Изработиха общ уебсайт за работата си през 3-те години. Създадоха и подържат контакти с учениците от тези страни. Училището участва и в проект по програмата „Училището, територия на ученика" и спечели проект за изграждане на детски музикален ансамбъл. Участвахме и в проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" на тема „Приятел на земята" за около 60 хил. лева. По проект за „Енергийна ефективност" беше подменена цялата инсталация на парното и изградено ново, паралелно на твърдо гориво. -топлоизолация на училищната сграда. -подмяна на черните дъски с бели. -обзавеждане на два кабинета с нови маси и столове. През 2015 г успешно приключи проект "Аз и ти: Заедно можем повече - приеми ме такъв какъвто съм", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Връзките и взаимодействието на училището с родителската общественост са традиционно добри. Родителите са съпричастни към проблемите на училището и участват в съвместни мероприятия.

 

ДОНКА ЦИНОВА
ДИРЕКТОР СУ"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

http://suvasillevski.net/

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре