начало ЕКСПОЗИЦИЯ НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА
етно1
етно1
етно1
етно1
ЕКСПОЗИЦИЯ НЕМАТЕРИАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА
Експозиция „Нематериално културно наследство” идва в отговор на приемането на нестинарството, на 30 септември 2009г. в представитерния списък на ЮНЕСКО за световно значимо нематериално културно наследство. До този момент на регионално ниво не съществува културен институт, който да представя цялостна информация по въпросите за нестинарството и другите специфични странджански обичаи и обяди, спадащи към нематериалното културно наследство на Странджа планина – Филек, Паликош, Бял Кукер, летни панагири. Тази експозиция е опит да въздействаме върху нашите посетители за рабирането на това що е нестинарство, откъде идва, има ли то бъдеще и да вменява уважение към неговите носители, които имат нужда от подкрепата и разбирането на всеки един българин за да продължат традицията. Нестинарството не е игра върху жарава, а общество със специфична обичайно-обредна целогодишна система, със свои закони, светци и светилища. Играта в жарава не е самоцел, тя се случва само на тези, които са удостоени с избранничество. Вярваме, че колкото по-добре хората познават една проблематика, толкова по-вярно мнение си съставят за нея и толкова по-добре разбират необходимостта за опазването и съхранението на наследството. Настъпило е време, в което нематериалното културно наследство се разглежда като вид читалищна самодейност, поради това Исторически музей Малко Търново си постави амбициозната задача да покаже и разкаже в звуци,образи и картини неговата най-автентична страна.
Експозицията разполага с много допълнителни информационни материали: Статии за нестинарството, Белия кукер, летните странджански панагири; нотни записи на нестинарска музика; антични извори, които разказват за огнена обредност в чест на Вакх /Дионис/; странджански легенди за произхода на разпространени в Странджа култове и свещенни места; анкети с хора, които отдавна не са между живите, стари описания на обреди, библиографска справка по темата „Нематериално културно наследство на Странджа”, Конвенция за опазване на нематериалното културно наследство ратифицирана от Република България, както и допълнителен снимков материал. На вниманието на посетителите ще се представят няколко филма свързани с нестинарството и летния обреден календар на нестинарската общност. Експозицията е озвучена с автентични мелодии от Странджа.