Начало - Медии
  • - кабелна телевизия СКАТ
  • - кабелна телевизия SKAY
  • - местно кабелно радио
  • - местен вестник "Странджа" - Печатан орган на Община Малко Търново. Първият му брой излиза на 15.02.2002 година след предложение на кмета на общината Иван Иванов и решение на общинския съвет. Вестникът е месечник с тираж 500 броя и отразява стопанския, обществен и културен живот на общината, паметни дати и събития от нейното историческо минало, традиции, нрави и обичаи на този край. Вестникът е правоприемник на издавания в продължение на 3 години от 1896 година седмичник "Странджа" в град Варна. Същият е бил орган на едноименното дружество, основано от тракийците - преселници на Одринска тракия. Негови редактори са били братята Драгулеви от Малко Търново и Никола Глушков .