Начало - Местни данъци и такси

В процес на обработка

УСЛУГИ
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 
Заявленията се подават в Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.00 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 08
 
Номер Наименование на услугата Такса Срок Бланка
1. Удостоверение за декларирани данни 5 лв. 3 дни Изтегли
2. Удостоверение за платен данък върху превозно средство 2 лв. 1 ден Изтегли
3. Удостоверение за наличие и липса на задължения 5 лв. 1 ден Изтегли
4. Издаване на данъчна оценка – удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство 5 лв.
10 лв.
15 лв.
7 дни
3 дни
1 ден
Изтегли
5. Попълване на приложение на данъчна декларация 2 лв./брой Изтегли

Име на получателя
Община Малко Търново
IBAN: BG47STSA93008400000200
BIC на банката на получателя
STSABGSF