начало - лапидариум музей
лапидариум1
лапидариум2 лапидариум3 лапидариум4
Лапидариум
Антично светилище на Зевс – Дионис е локализирано в центъра на Малко Търново, под основите на бившия католически девически пансион, на двайсетина метра от аязмото /свещенният извор/, върху което е построена банята в ср. на ХХ в. Изградено е от големи квадрови блокове с подова настилка от големи мраморни плочи. Множеството намерени архитектурни елементи, доказват функционирането му като централно светилище – храм на района от античната епоха / ІІ – ІV в. сл. Хр./. През годините, по повод различни строителни дейности там са открити:
• Мраморен жертвеник с гръцки надпис:
„...., син на Диоген, жрец на Бакх, издигнах олтар на бога Зевс – Дионис заради себе си и заради децата си, мисти заедно с мене, за да се спасим” ( сега в музея в Бургас)
• Мраморен жертвеник с гръцки надпис:
„ За здравето и спасението и победата на нашия господар, самодържеца Марк Аврелий Антонин Севаст, и на Юлия Домна Севаста, и на всеки от техния дом, и на свещения сенат и на легионите и на народа на римляните, и на съвета и народното събрание на жителите на Виза (аз), Аврелий Дионисий Темисон, въздигнах този олтар в чест на Зевс (и) Дионис, и на свои разноски ” (в музея в Малко Търново).
• Мраморен жертвеник с гръцки надпис:
„Този олтар въздигнах на бог Зевс – Дионис, (аз) Ликомед, син на Хрест, жрец на големия Бакхейон, за своите деца, и заради почитта, която получих по жребий, за своите мисти. Пази ги, блажени Дионисе! ” (поставен като олтарна маса в църквата „Св. Димитър” в с. Бръшлян).
• Мраморна колона с изтрит надпис
• Мраморен фрагмент от ара (в музея в Малко Търново)
• Триъгълен фронтон с розета и акротерии
• Мраморна статуя на римска богиня (в музея в Малко Търново)
• Гръцки надпис с латински букви
Само един от епиграфските паметници съдържа информация за точна датировка – жертвеника в чест на Марк Аврелий Антонин Севаст с императорско име Каракала и майка му Юлия Домна Севаста. Той е бил император през 214 – 215 сл. Хр.

Епиграфски паметници с надписи от района на гр. Малко Търново
• Жертвеник с гръцки надпис /Стратон/, намерен в нартекса на църквата „Св. Богородица” в Малко Търново
,,На добър час! на изслушващия бог Аполон Авларион аз Стратон, син на Стратона, началник на елините, които работят в железните рудници издигнах този жертвеник в осемнайстата година от провъзгласяването на Антонина за август, като сторих обет за спасение и успешния труд на себе си, на близките си и на работниците.``
• Мраморна плоча с гръцки надпис, намерена зазидана в северната стена на църквата „Св. Богородица” в Малко Търново
`. . .Издигна гробницата, пътниче, Сосибий, сладкогласен мист. . . на добрата Хреста, която оплака докато беше служителка в храма. остава славата от живота - това е наградата на умрелия. тази /семейна/ гробница и за себе си и за съпругата си направи Сосибий. . . . оплакаха Хреста . . . и сатирите, свещената. . .събираща даровете служителка в храма . . . ``
• Жертвеник с гръцки надпис, намерен в двора на кръчмата на Берберов /около сградата на общината/ „… аз либертинът/Марк/ Антоний Руф, приятелят на /Дернос, сина на Полемон?/, лежа тук.”

С. Звездец
• Колона с надпис, намерена в олтара на църквата
„…на собствени разноски, с олтара въздигнах.”
В лапидариума към Исторически музей Малко Търново можете да видите още:
Мраморни жертвеници, архитектурни елементи и фронтон от тракийската куполна гробница при Мишкова нива.
Фронтон от тракийска куполна гробница в Пропада
Надгробни паметници от различни исторически периоди.
Мраморни колони, вероятно част от голяма антична сграда.
Мраморни оброчни плочки с изображение на тракийски конник.