Начало - Постоянни комисии

Постоянни комисии1. Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и стопанска политика, международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

Председател:

Тодор Браяновски

Членове:

Красимир Дяков
Екатерина Бораджиева

2. Комисия по правни въпроси и обществен ред.

Председател:

Донка Русинова

Членове:

Тодор Браяновски
Стефан Златаров

3. Комисия по устройство и развитие на територията на общината и населените места, жилищна и демографска политика, съставни селища, транспорт и съобщения.

Председател:

Красимир Дяков

Членове:

Здравко Василев
Владимир Павлов

4. Комисия по туризъм, околна среда, земеделие и гори и използване на природните ресурси

Председател:

Стефан Златаров

Членове:

Здравко Василев
Янаки Градев

5. Комисия по култура, образование, наука, вероизповедания, читалищна дейност, здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт.

Председател:

Веселина Градева

Членове:

Иван Иванов
Руска Попова