начало - Кмет на община Малко Търново
Кмет на община Малко Търново

Илиян Янчев

Роден на 06.12.1968 г. в град Малко Търново.
Образование – средно;
Езикови умения – английски и турски.

Професионален опит:
от 16.04.1986г. до 25.04.1989 г. – Предприятие за Добив и обработка на скални материали, град Малко Търново;
от 12.02.1990 г. до 02.11.1998 г. – Районно Митническо Управление, град Бургас;
от 11.2007 г. до 10.2011: Заместник Кмет на община Малко Търново;
от 11.2011 г. до момента Кмет на Община Малко Търново.