начало КИЛИМАРСТВОТО В МАЛКО ТЪРНОВО
kilimarstvo1
kilimarstvo2 kilimarstvo3 kilimarstvo4
КИЛИМАРСТВОТО В МАЛКО ТЪРНОВО
Един от старите занаяти в МалкоТърново е килимарството. Той се е развивал като домашно занимание за посрещане на личните нужди на семействата. Превръщането му в индустрия става през 1927 г. на проведения, тогава, събор за стопанско и културно повдигане на града, където се приема решение да се развие килимарството в града. В изпълнение на това решение с помощта на Бургаската Индустриално - търговската камара в края на 1927 год. се открива едногодишен килимарски курс с участието на 17 девойки от града. Ръководител на курса е Иван Балев от Котел. Към курса е разкрита работилница със 8 вертикални стана, в която започват да се произвеждат килими - тип котленски и персийски. Поради липса на пазар на 15 октомври 1930 г. курса и производството е спряно, но са създадени професионално подготвени килимарки. През 1956 год. килимарството в града е въстановено. Създаден е голям килимарски цех, който работи до 1989 г. Броя на заетите жени достига до 100.
През 2003 година по проект на Японското правителство се създава килимарска демонстрационна работилница към Исторически музей Малко Търново. В нея работят две килимарки със стаж в старата килимарска фабрика, които тъкат сувенирни пана със странджански къщи и автентични странджански пътеки и килими.
Ако се озовете в Малко Търново не пропускайте да седнете на свободния стан в работилницата и да се научите да тъчете, както и да закупите собствената си изработка.
По интернет бихте могли да направите заявка за направата на пътечка или килим по ваша поръчка.

Килимарската работилница се намира в сградата на читалището.
Работно време :
9.00 – 17.00 без почивен ден от 01.05. – 01.10 /летен сезон/
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00 събота и небеля – почивни дни /зимен сезон/
Телефон за контакти: 0886647223, 05952 3664
Email histmuseum_mt@dir.bg