Начало - Избори 2013г.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателните списъци в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

З А П О В Е Д
№ 81/14.03.2013 г.
На основание чл. 54, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г. ОПРЕДЕЛЯМ:
Местата за обявяване на избирателните списъци на територията на Община Малко Търново, както следва:

З А П О В Е Д
№ 86 /15.03.2012 г.
На основание чл. 71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12 май 2013 г. ОБРАЗУВАМ:
Избирателни секции на територията на Община Малко Търново, както следва:

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ ОБЩИНА: МАЛКО ТЪРНОВО
Секция№ 002,003,004,005,007,008,009,010,011,012,014,016

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН № 02 - БУРГАСКИ ОБЩИНА: МАЛКО ТЪРНОВО
Секция№ 001,013

О Б Я В А
Във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 12.05.2013 г.

powered by Suzara design studio