начало - Избори 23 октомври 2011г

Избори за президент на Република България и избори за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства
23 октомври 2011г.


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
(За търсене натиснете "F3" бутона на клавиатурата и въведете името си)


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за избиране на президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 Г.
(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)
(За търсене натиснете "F3" бутона на клавиатурата и въведете името си)


26.07.2011г.

Насрочена е дата за провеждане на консултации за определяне състава на ОИК - Избори 2011 г.

Пълен текст


24.8.2011г.

Протокол № 2 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст
28.8.2011г.

Протокол № 3 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

29.8.2011г.

Протокол № 4 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

31.8.2011г.

Протокол № 5 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

1.9.2011г.

Протокол № 6 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

7.9.2011г.

Протокол № 7 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

Протокол № 8 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

12.9.2011г.

Протокол № 9 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

Протокол № 10 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

18.9.2011г.

Протокол № 11 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

19.9.2011г.

Протокол № 12 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

20.9.2011г.

Протокол № 13 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

Протокол № 14 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст


21.9.2011г.

Протокол № 15 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

26.9.2011г.

Протокол № 16 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

28.9.2011г.

Протокол № 17 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

3.10.2011г.

Кандидати за кмет на кметство с.Звездец, община Малко Търново

Пълен текст

5.10.2011г.

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

БЮЛЕТИНА ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЗВЕЗДЕЦПротокол № 19 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

6.10.2011г.

Протокол № 20 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

12.10.2011г.

Протокол № 21 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

13.10.2011г.

Протокол № 22 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

14.10.2011г.

Протокол № 23 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

17.10.2011г.

Протокол № 24 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

18.10.2011г.

Протокол № 25 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

20.10.2011г.

Протокол № 26 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

22.10.2011г.

Протокол № 27 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

23.10.2011г.

Протокол № 28 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

27.10.2011г.

Протокол № 31 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

27.10.2011г.

Протокол № 32 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

Протокол № 33 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

30.10.2011г.

Протокол № 34 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

1.11.2011г.

Протокол № 35 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

7.11.2011г.

Протокол № 36 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

Протокол № 37 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст

3.9.2013г.

Протокол № 38 от заседание на Общинска Избирателна Комисия (ОИК) гр. Малко Търново, обл. БУРГАС

Пълен текст