Начало - Харта на клиента
Х А Р Т А
ЗА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
в Община Малко Търново

Хартата на клиента на административни услуги се създава на основа стратегията за модернизиране на държавната администрация „От присъединяване –към интегриране”, приета с решение № 465 на Министерски съвет от 09.07.2002 г. и планът за изпълнение на стратегията за модернизиране на държавната администрация „От присъединяване –към интегриране”, приета с решение №671 на Министерски съвет от 2003 година. Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административно обслужване в Република България. Този документ не е закон или наредба, той не създава права или задължения. Неговото предназначение да помогне на гражданите да се запознаят с функциите, които изпълнява кметът, видовете услуги, които се извършват в общинската администрация- Малко Търново, да им разясни накратко основните права, които различни закони им предоставят. Без да претендира за изчерпателност, да ги насочи към пътя, по който биха могли да защитят тези права, както и да заложи съвременни и по- високи стандарти в административното обслужване. За осъществяване на тези цели ние имаме нужда от Вашето съдействие и бихме оценили високо всяко изказано от Вас мнение, критика или препоръка.

Вижте целия текст на Хартата на клиената от тук.