начало - преброяване на населението

Преброяване на населението - 2011г.
Съобщение

На 29.10.2010 год. в гр. Малко Търново се проведе първото заседание на Общинска преброителна комисия – Малко Търново, назначена със Заповед № РД 07-598/31.08.2010 год. на Председателя на НСИ. На заседанието присъстваха г-н Илиян Янчев – Председател, г-жа Атанаска Кръстевa – секретар и членовете: инж. Тонка Стоева, г-ца Мариана Чорукова, г-жа Елисавета Николова, г-жа Мария Янкова и г-жа Живка Келешева.

Темата на заседането бе : Разглеждане на предстоящи задачи и изготвяне на план - график за дейността на Общинска преброителна комисия - община Малко Търново до края на 2010 год.
Пълният текст на протокола от заседанието може да видите тук.