начало - Анкета
Доволни ли сте от обслужването в Общинска администрация Малко Търново?
Да Не Незнам
В указания срок ли Ви беше извършена услугата?
Да Не Незнам
Смятате ли, че платената от Вас такса е адекватна на услугата, която получихте?
Да Трябва да е по-висока Трябва да е по-ниска Незнам
Какви препоръки бихте дали за подобряване на обслужването на гражданите в Общинска администрация – Малко Търново?


Посочете най-важните според Вас проблеми на Община Малко Търново, за решаването на които трябва да работи Общинската администрация?


Каква допълнителна информация /услуга/ трябва да предоставя Общинска aдминистрация, за да удовлетвори Вашите очаквания/реши проблемите Ви?


Вярвате ли, че тази анкета ще допринесе за подобряване дейността на Общинската администрация?
Да Не