Начало - Текущи проекти

23.10.2013 г.
ИЗТЕКЛА

Публична покана

Условия и указания за участие

Технически условия и насоки за изпълнение на обектите

Технически проект - Наблюдателен противопожарен пункт (кула)

Схеми на Наблюдателен противопожарен пункт (кула)

Технически проект - Изкуствен водоизточник

Схеми на Изкуствен водоизточник

Образец 1 - Оферта за участие

Образец 2 - Техническо предложение

Образец 3 - Ценово предложение

Приложение 1 към ценово предложение

Приложение 2 към ценово предложение

Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец 6 - Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия за изпълнение на обществена поръчка

Образец 7 - Декларация за участие на подизпълнител

Образец 8 - Декларация от подизпълнител

Образец 9 - Административни сведения

Образец 10 - Професионална автобиография на експерт

Образец 11 - Справка - декларация с изпълнени договори

Образец 12 - Декларация на експерт

Образец 13 - Информация за общия оборот от дейността, изпълнен през последните три години

Образец 14 - Декларация за персонал

Образец 15 - Декларация за посещение на терен

Образец 16 - Декларация за работна ставка

Образец 17 - Декларация за техническо оборудване

Образец 18 - Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП

Примерен договор

powered by Suzara design studio