Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕСъобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти на ДСП в гр. Малко Търново, ДСП с. Граматиково, ОДЗ “Юрий Гагарин” в гр. Малко Търново, ЦДГ “Ален мак” с. Звездец, Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Малко Търново и Дом за възрастни хора с психични разстройства в с. Заберново, община Малко Търново”.

Публикувано на: 22.08.2012 год Валидно до: 23.08.2012 год., 15:00 часа.Съобщение