Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9005047

С ПРЕДМЕТ: “Доставка на цимент и пясък за Общинско предприятие “БКС” към Община Малко Търново по обособени позиции, както следва: обосособена позиция №1 „Доставка на цимент” и обособена позиция №2 „Доставка на пясък”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.08.2012 г.Документация

Публична покана

Указания към участниците

Образци:

Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
Образец № 4
Образец № 5
Образец № 6