Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Малко Търново – официален сайт Съобщение за заседание на комисията за обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за експлоатационния сезон 2012/2013 г. на територията на Община Малко Търново”.

Публикувано на: 08.10.2012 год.Валидно до: 10.10.2012 год., 11:00 часаСъобщение