Начало - Профил на купувачаС Ъ О Б Щ Е Н И ЕОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9008289 С ПРЕДМЕТ: „Ремонтни работи по полагане на пътна настилка - асфалтиране на ул. „Изгрев и ул. „Гоце Делчев” в гр. Малко Търново ”.

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 14.11.2012 г.Документация

Публична покана

Указания към участниците

Техническо задание

Образци:

Приложение № 3
Приложение № 4
Приложение № 5
Приложение № 6
Приложение № 7
Приложение № 8
Приложение № 9
Приложение № 10
Приложение № 11
Приложение № 12
Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Приложение № 16

Приложение № 17

Приложение № 18