Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

pokana

peika bg

Постоянна изложба на етнографското наследство и природните  забележителности

 

27 BG

Alternative flash content

Requirements

05.10.2014 06:00 Повече информация

logo236.png

android

 embl22.jpg

 

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре

 

eu.png

bg.jpg

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

oprr.jpg

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

За нас е важно да чуем Вашето мнение и идеи за развитието на град Малко Търново. Попълването на тази анкета

 http://anketa-mt.questionpro.com 

ще Ви отнеме само няколко минути, но ще помогнете да направим Малко Търново по-добър град за живеене.

Анкетата е създадена в рамките на договор по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Благодарим за отделеното време!