Menu

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

dms

peika bg

Постоянна изложба на етнографското наследство и природните  забележителности

 

27 BG

Alternative flash content

Requirements

05.10.2014 06:00 42 дни Повече информация

android

 embl22.jpg

 

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре

 

Уважаема госпожо/Уважаеми господине,

В момента в ход изпълнението на проект „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Малко Търново“, Договор  с рег. номер 13-13-137/27.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в рамките на който се разработва  пакет анализ и проучвания, необходими за изготвянето на Общинския план за развитие на община Малко Търново за периода 2014 – 2020 г.

В тази връзка се провежда изследване сред заинтересовани страни. Целта на настоящия въпросник е да събере информация за силните и слабите страни на общината, належащи проблеми,  както и нейните възможности за развитие. Информацията от въпросника ще бъде използвана единствено за обобщения и анализи във връзка с разработваните по проекта документи.

Моля, попълнете въпросника в електронен формат, като следвате указанията за отговор към всеки въпрос. На въпросите се отговаря с натискане на кръгчето/квадратчето пред отговорите или записване на текст в очертаното поле. Преминаването от един блок въпроси към друг става с бутона „Предишен“ и „Следващ“. Попълването на анкетата приключва с натискане на бутона „Готово“. До натискането на бутона „Готово“ можете да се връщате и нанасяте корекции в отговорите.

Изследването се провежда с електронна анкетна карта, която се попълва он-лайн и е достъпна на следните линкове:

https://www.surveymonkey.com/s/LQHRYNS - анкети, предназначени за бизнеса

https://www.surveymonkey.com/s/LQ9VZQ2 - анкети, предназначени за гражданското общество

https://www.surveymonkey.com/s/LYFPDJ8 - анкети, предназначени за попълване от общинската администрация.

 

 

Крайният срок за попълване на анкетата е 10 август 2014 г.

 

Благодарим предварително за Вашия принос за разработване на Общински план за развитие на община Малко Търново!